STEUN DE VLUCHTELINGEN!

#SOSMoria is gestart als noodoproep op initiatief van de artsen Steven van de Vijver en Sanne van der Kooij. Mensen in vluchtelingen-kampen aan de randen van Europa worden al veel te lang aan hun lot overgelaten. Dit is onacceptabel, en daarom voeren wij regelmatig actie voor zorg, onderdak en onderwijs voor mensen op de vlucht. Voor komende acties willen we ons team graag aanvullen. Doe je mee?
Stuur een bericht naar info@sosmoria.eu

Laatste Nieuws

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

**In gesprek met Kamerleden over pushbacks***

Mis het niet: Eefje Blankevoort, Els van Driel en Mohammed Al Khalefa in gesprek met de vaste Kamercommissie voor veiligheid en justitie over de pushbacks!

De link kan ook gebruikt worden om na 17.00 het gesprek terug te kijken.
... MeerMinder

2 weken geleden
**In gesprek met Kamerleden over pushbacks***

Mis het niet: Eefje Blankevoort, Els van Driel en Mohammed Al Khalefa in gesprek met de vaste Kamercommissie voor veiligheid en justitie over de pushbacks!

De link kan ook gebruikt worden om na 17.00 het gesprek terug te kijken.

Wat kan jij doen?

Er is op dit moment geen lopende campagne.
We zijn altijd op zoek naar aanvulling van ons team voor nieuwe acties. Doe je mee?
Stuur een bericht naar info@sosmoria.eu

#SOSMoria #IkBeloof

Blijf op de hoogte via
onze social media

Over de initiatiefnemers

Gynaecoloog Sanne van de Kooij en huisarts Steven van de Vijver luidden in het voorjaar van 2020 de noodklok. Naast hun reguliere werk als artsen in Nederland, werkten Sanne en Steven als arts in kamp Moria op Lesbos. Wat ze daar aantroffen beschreven ze in Trouw en NRC.
De situatie in kamp Moria en de andere vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden is al onhoudbaar; de dreigende corona-uitbraak zal leiden tot een regelrechte ramp.
Tal van artsen, zorgverleners en bezorgde burgers uit Nederland en Europa schaarden zich achter deze noodoproep en vroegen de Europese leiders onmiddellijk in te grijpen.

‘IK BELOOF
ALLES TE DOEN

OM MENSENLEVENS
TE REDDEN’


Eerdere campagnes

#ikbeloof: OPROEP TOT MEDEMENSELIJKHEID

MANIFEST

Wij – artsen – hebben een eed afgelegd, waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu. Mensen in medische nood kunnen rekenen op onze inzet; wat je ook gelooft, wie je ook liefhebt, waar je ook vandaan komt, welke kleur je huid ook heeft. 

Dat wij nu al jaren machteloos moeten toezien hoe mensen in vluchtelingenkampen in ons eigen, rijke Europa aan hun lot worden overgelaten, is in het licht van diezelfde eed onverteerbaar. We weten dat er elke dag mensen in extreme omstandigheden fysiek en mentaal beschadigd worden door onze bewuste verwaarlozing. 

Wij geloven dat veruit de meeste Nederlanders – net als wij – vinden dat dit onacceptabel is. Wij geloven dat ons land tot meer barmhartigheid en medemenselijkheid in staat is dan de Haagse debatten doen vermoeden. Maar wij zien ook dat veel Nederlanders zelf grote zorgen hebben. Over woonruimte. Over schulden. Over inkomen. Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt er te weinig van. En zo lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Kwetsbaren pakken tijdens deze Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af. Bijstandsgerechtigden ons geld. 

Wij geloven dat we beter zijn dan dát. Wij geloven dat de toeslagenaffaire, het groeiend aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en de GGZ, de kaalslag in de cultuursector en het wegkijken van de medemens op de vlucht allemaal uitwassen zijn van hetzelfde, kille beleid. En wij geloven dat het tijd is dat we met die kilheid afrekenen, en niet met elkáár. 

In maart vorig jaar deden wij een noodoproep: SOSMoria, maak een einde aan de humanitaire ramp op de Griekse eilanden. Het kabinet gaf geen gehoor. We vroegen samen met heel veel andere Nederlanders dan tenminste 500 alleenreizende minderjarigen op te nemen. Het kabinet zei nee. Na een verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria mochten honderd kwetsbaren komen  – die werden overigens afgetrokken van een ander ‘vluchtelingenquotum’ – onder wie 50 kinderen. Slechts twee van die kinderen zijn vijf maanden later in Nederland.

“Rot op naar je eigen land.” “Omvolking.” “Linkse hobby.” “Tuig.” “Normaal doen”. De taal die alle dagen resoneert, vervreemdt ons van elkaar. We denken misschien dat die woorden alleen ‘de ander’ treffen. Tot je zelf ineens ‘de ander’ bent. Wie ben je zelf als je niet omkijkt naar ‘de ander’? Ons lot is aan elkaar verbonden. Wie ‘de ander’ minder mens maakt, maakt zichzelf toch ook minder mens? 

We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Een moment waarop we de mogelijkheid hebben om een andere richting in te slaan. Een moment waarop wij onze politici – of je nu PvdA, D66, CDA of VVD stemt – kunnen herinneren aan wie wij als samenleving willen zijn. Een moment om luidruchtig reclame te maken voor medemenselijkheid. Zorgen voor elkaar… Dat is in ons land toch geen links-rechts-discussie? 

Laten we elkaar beloven dat compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar, onze gedeelde basiswaarden zijn. En laten we onze politici oproepen die belofte met ons te doen.

Wat kan jij doen?

 • Stuur jouw partij of volksvertegenwoordiger een brief om basale mensenrechten zoals onderdak, onderwijs en gezondheidszorg voor vluchtelingen af te dwingen.
 • Vul één van deze kieswijzers in om te bepalen welke partij jouw waarden het best vertegenwoordigt.
 • Deel één van onze berichten of maak zelf een bericht met onze toolbox.
 • Vraag je familie, vrienden, buren en collega’s om hetzelfde te doen.
 • Doe mee met onze actiedag op 16 maart. Deel een foto van jezelf met de tekst #ikbeloof op een A4.
 • Ga stemmen op 17 maart!

#ikbeloof #SOSMoria

Op 17 maart 2021 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Na een jaar van actievoeren is er niets veranderd in de situatie van de vluchtelingen langs de randen van Europa. Hun leefomstandigheden zijn slechter en hun perspectief uitzichtlozer dan ooit tevoren. SOSMoria start de actie #Ikbeloof: we vragen politici een belofte te doen om op te komen voor mensen op de vlucht. Aan de kiezers vragen we om politici brieven te sturen en hen hierop aan te spreken.
De actie start met de publicatie van het manifest in NRC.

Wat beloven de politieke partijen?

Ondanks de humanitaire ramp die zich momenteel voordoet aan de buitengrenzen van Europa, blijft het asiel- en migratiebeleid een beperkt punt op de politieke agenda. In het politieke debat wordt verscholen achter bureaucratische problemen waardoor er voorbijgegaan wordt aan de inhoud en weinig gedacht wordt in creatieve oplossingen.

Wil je méér weten over de standpunten van de politieke partijen? In dit overzicht hebben wij voor je uitgezocht wat de ideeën zijn van partijen die momenteel 4 of meer zetels in de Tweede Kamer hebben. Daarnaast hebben wij de sympathieke nieuwkomer Volt in het overzicht meegenomen.

Als onderdeel van de campagne #ikbeloof, kun je dit meenemen bij het bepalen van je stem op 17 maart. Als artsen beloven wij medische zorg aan ieder individu, als mens beloven wij humaniteit aan elkaar, en wat beloven de politici ons?

Als gevolg van de oorlog in Syrië was er in 2015 een plotselinge toename van de vluchtelingenstroom naar Europa die destijds als een crisis werd bestempeld.
In 2020 was er door de pandemie opnieuw kort aandacht voor de humanitaire crisis die zich afspeelt in de vluchtelingenkampen. Mensen worden er bewust verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Er is beperkt voedsel van slechte kwaliteit, de kampen zijn gesloten, het ontbreekt vaak aan elektriciteit en de kampen zijn niet bestand tegen slechte weersomstandigheden. Sanitaire voorzieningen schieten tekort en gezondheid is vrijwel niet te waarborgen. Griekenland riep Europese landen op om per direct te helpen met de opvang van kwetsbare, alleenreizende minderjarigen. Een kamermeerderheid zei nee. Nu geven zowel D66 als Christenunie en PvdA in hun programma aan voorstander te zijn van het direct opnemen van 500 kinderen uit deze inhumane situatie. D66 en Christenunie willen in de toekomst 5000 vluchtelingen per jaar opnemen waar dit er momenteel 2000 zijn. SP, PvdD, Volt, Groenlinks en PvdA willen vooral meer geld bestemmen voor noodhulp en zij willen de situatie in de vluchtelingenkampen verbeteren. Groenlinks benadrukt hierbij de behoefte aan duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg.

Mensen die vluchten doen dit veelal wegens onveiligheid in hun eigen land. De route om te vluchten is een risico op zichzelf. Mensensmokkelaars vragen de hoofdprijs en stoppen vervolgens veel te veel mensen in gammele bootjes op de Middellandse zee, waardoor mensen verdrinken. Er zijn verschillende ideeën om veilige migratie te bewerkstelligen. Eén daarvan is het verminderen van de gevaarlijke scenario’s op de Middellandse Zee. Groenlinks geeft daarbij aan voorlichting te willen geven in de landen zelf en mensensmokkelaars aan te pakken. Bovendien zouden zij de mogelijkheid van humanitaire visa bij diplomatieke posten willen onderzoeken om irreguliere migratie te verminderen. D66 en de PvdD benadrukken dat zij willen dat organisaties die mensen redden op zee niet gestraft mogen worden én dat zij niet belemmerd mogen worden om vluchtelingen op veilige plekken te brengen om asiel aan te vragen. Ook is de PvdD van mening dat Europa moet stoppen met het trainen en financieren van de Libische kustwacht die wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen.

De meeste partijen vinden dat oorlogsvluchtelingen welkom zouden moeten zijn in Nederland, en willen hierbij extra mogelijkheden voor kwetsbare mensen zoals LHBTI, bekeerlingen en kinderen. Uitzonderingen hierop vormen de PVV en de VVD. Volgens de PVV moet er een einde komen aan het vluchtelingenverdrag, zij pleiten voor een volledige asielstop en zouden alle asielzoekerscentra willen sluiten. De SP, PvdD, Volt, PvdA en Groenlinks willen kleinschaligere asielzoekerscentra in Nederland. De Christenunie wil asielzoekerscentra sluiten en lokale opvang in Nederland faciliteren. Zij willen samen met D66 en CDA de asielprocedure versnellen en integratie verbeteren. D66, Christenunie en PvdD geven aan meer zorg te willen voor ongedocumenteerden in ons land.

Veel partijen spreken uit zich hard te willen maken voor één humaner Europees beleid. D66 en Christenunie willen aanmeldcentra voor asiel langs de Europese grens. Een einde aan migratiedeals zoals de EU-Turkije deal en focus op mensenrechten wordt expliciet benoemd door Christenunie, PvdD, Volt en D66. Zij stellen een evenredige verdeelsleutel over de Europese landen voor, waarbij Groenlinks pleit voor het nemen van het voortouw en niet eerst andere landen af te wachten. Zij zouden een migratiecoalitie willen vormen met welwillende Europese landen. Het CDA vindt dat er strengere controles aan de Europese buitengrenzen moeten komen en een stevig Europees terugkeerbeleid met harde maatregelen voor landen die hier niet aan meewerken en een beloningssysteem voor landen die dit wel doen.

Alle partijen zijn van mening dat opvang van vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio zelf plaats moet vinden. De realiteit is dat 80 tot 90% van de vluchtelingen in buurlanden wordt opgevangen. De PVV is desondanks van mening dat dit percentage nog te laag is. Alle overige partijen zouden meer geld beschikbaar willen stellen voor deze opvang. Met uitzondering van VVD en CDA willen alle partijen het terugkeerbeleid zorgvuldiger maken om te voorkomen dat mensen terug worden gestuurd naar een onveilig gebied. Bovendien moet het kinderpardon worden verruimd zodat gewortelde kinderen niet zomaar worden teruggestuurd. CDA is voor een strenger terugkeerbeleid. D66, Groenlinks, Christenunie, SP, PvdD en Volt geven aan de oorzaken voor het vluchten aan te willen pakken door onder andere te kijken naar hoe de economie en klimaatverandering invloed hebben op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s.


 PVVVVD CDAD66CUPvdAVOLTGLPvdDSPBIJ1
Noodhulp
Einde aan inhumane vluchtelingenkampenvvvvvvvv
Meer geld naar noodhulp vluchtelingenxvvvvv
Veilige migratie
Verminderen gevaarlijke scenario’s op zee  (geen pushbacks; reddingsoperaties niet strafbaar stellen)xxvvvv
Aanpakken mensensmokkelaars, veiligere migratieroutes, voorlichting gevenvvvv
Asielzoekers welkom
Betere opvang in Nederland (centra; procedures)xxvvvvvvvvv
Focus op kwetsbare vluchtelingen/kinderenxxvvvvvv
Verbeteren integratiexxvvvvvvvvv
Zorg voor ongedocumenteerdenxxvvvvv
Europees beleid
Alternatieve vormen voor asielaanvraag voor Europese landenxxvvvv
Humaner gemeenschappelijk Europees asielbeleidxxxvvvvvvvv
Opvang in de regio
Geld voor opvang in de regioxxvvvvvvvv
Aanpakken/onderzoeken oorzaken voor vluchtenvvvvvvv
Humaner terugkeerbeleid xxxvvvvvv

Terwijl de door SOS Moria geëiste evacuatie van de Griekse vluchtelingenkampen nog steeds niet plaatsvond, verzocht Griekenland aan de Europese lidstaten om hulp te bieden bij de opvang van alleenstaande minderjarigen.

In enkele tientallen gemeentes die bereid waren deze kinderen op te vangen, organiseerde SOS Moria een protest, in samenwerking met de lokale politici.

Begin april, toen Nederland zich op het dieptepunt van de lockdown bevond, organiseerde SOS Moria een burgerprotest. Er was een lichtprotest op het Malieveld, dit was het eerste protest in Nederland wat in lockdowntijd plaatsvond. Tegelijkertijd werd geprotesteerd via tientallen abri’s in het hele land, en werden mensen opgeroepen vanuit hun huis mee te doen aan een SOS-lichtprotest.

Noodoproep

Voorjaar 2020 brak de corona pandemie uit. Op de Griekse eilanden zaten tienduizenden mensen opgesloten in vluchtelingenkampen, terwijl vrijwel alle hulpverleners de eilanden moesten verlaten. Op dat moment kwamen de artsen Sanne van der Kooij en Steven van de Vijver in actie: zij deden een noodoproep aan overheden en de EU om de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen. In heel Europa kregen zij steun van andere artsen en burgers.

Oproep van Europese artsen: breng vluchtelingen Griekse eilanden in veiligheid.

Wij, artsen van Nederland/Europa, roepen de leiders van onze overheden en de Europese Unie op om de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen.

De afgelopen jaren zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden overbevolkt geraakt. De corona epidemie die in de kampen dreigt aan te komen zal catastrofale gevolgen hebben voor de vluchtelingen, ook voor de Griekse inwoners en de rest van onze Europese samenleving.

Het is een illusie dat een corona uitbraak in deze kampen zou kunnen worden gecontroleerd. In de kampen wonen in totaal 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer. Er is nog slechts een handjevol artsen aanwezig. De vele kinderen en volwassenen worden ook nu al geteisterd door fysieke en mentale trauma’s.

Als Europa nu wegkijkt kan deze situatie ontaarden in een medische ramp, en die kan een fatale uitwerking hebben op de normen en waarden van de gezondheidszorg van Europa.

Hiertegen moeten we de vluchtelingen, de Griekse bevolking die al jarenlang klem zit, en onze gehele Europese bevolking beschermen.

Wij artsen hebben een eed afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu ongeacht persoon en afkomst. Als Europese dokters zijn we verplicht om er alles aan te doen deze medische catastrofe te voorkomen.

De leiders van de Europese Unie hebben vier jaar geleden ook een belofte gedaan: elk land zou een vastgesteld aantal vluchtelingen opnemen vanuit Griekenland en Turkije. Geen enkel EU-land is deze afspraak nagekomen. Om de vluchtelingen naar kampen op het Griekse vasteland te verhuizen is niet genoeg; ook deze kampen zitten overvol.

Wij roepen alle leiders van de EU op om de afspraak, die in 2016 gemaakt is, na te komen en vluchtelingen volgens de eerder gemaakte afspraken op te nemen in hun land om deze medische ramp op Europese grondgebied te voorkomen.

Is getekend door initiatiefnemers

Sanne van der Kooij, gynaecoloog
& Steven van de Vijver, huisarts

Ook gesteund door

 • Prof Dr. Gerlach Cerfontaine – Voorzitter VvAA
 • Marcel Levi – University College London Hospitals
 • Prof Dr. Louise J. Gunning-Schepers – Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam, Kroonlid SER, Chair Schiphol Group
 • Prof Dr. Hans Romijn, voorzitter RvB AUMC
 • Prof Dr. Ivan Wolffers – Emeritus Hoogleraar Amsterdam UMC -Vrije Universiteit van Amsterdam, schrijver
 • Prof Dr. Maria van den Muijsenbergh – Hoogleraar Radboud UMC en Pharos
 • Emma Bruns, chirurg en publicist
 • Prof Dr. Maurice vd Bosch, voorzitter RvB OLVG
 • Prof Dr. Peter van der Voort, hoogleraar UMCG en Eerste Kamerlid D66
 • Prof Dr. Charles Agyemang, hoogleraar AUM
 • Prof Dr. Henry Ascher – Hoogleraar Universiteit van Gothenburg, Zweden

Onze Supporters

First NameLast NameCountryJob
Prof. Dr. Mariavan den MuijsenberghThe NetherlandsProfessor Radboud UMC
Prof. SvenBrittonSwedenProfessor emiritus of infectiology, Stockholm University, former Member of Parliament
Prof. RajBhopalUKEmeritus Professor of Public Health Edinburgh Migration
NatalieEggermontBelgiumER doctor and politician
Dr. RiDe RidderBelgiumGeneral Director RIZI, chairman Médecins du Monde
Prof. Dr. RuneAnderssonSwedenSenior Professor, Gothenburg University
Dr. RebeccaGompertsThe NetherlandsDirector and Founder Women on Waves
Prof. Dr. AdamCohenThe NetherlandsProfessor emeritus of Clinical Pharmacology, Leiden University
CPMEBelgiumComité Permanent des Médecins Européens
Prof. ErikScherderThe NetherlandsProfessor Neuropsychology VU Amsterdam
Drs. MatthijsBotmanThe NetherlandsGeneral Director Global Surgery Amsterdam
Prof. Dr. IvanWolffersThe NetherlandsProfessor Amsterdam UMC and VU Amsterdam, author
Dr. ApostolosVeizisGreeceDirector of the Medical Operational Support Unit for MSF in Greece.
Prof. Dr. Louise J.Gunning-SchepersThe NetherlandsUniversity Professor Amsterdam University
Dr. RobbertBrediusThe NetherlandsPediatrician Infectologist-Immunologist
Prof. Dr. FeddeScheeleThe NetherlandsProfessor in Obstetrics and Gynaecology, Professor in Health Systems Innovation and Education at AUMC
SimonZadekThe NetherlandsFounder and chairman Migrant Nation
Prof. KittyBloemenkampThe NetherlandsProfessor in Obstetrics UMC Utrecht
Prof. Dr. DiederikGrobbeeThe NetherlandsProfessor of Clinical Epidemiology, International Health Sciences and Global Health, Utrecht University
GerlachCerfontaineThe NetherlandsChairman VvAA
Prof. Dr. HenryAscherSwedenProfessor, Gothenburg University
ThomasAvénSwedenChairman Médecins du Monde Sweden
Prof. Dr. MarcelLeviUKChief Executive UCLH / Professor University College London
Prof. HenrikSjövallSwedenProfessor, Gothenburg University
Prof. GunillaKrantzSwedenProfessor, Gothenburg University
Prof. Per-OlofÖstergrenSwedenProfessor in Social Medicine and Global Health, Lund University
Prof. Dr. GerhardTrabertGermanyHochschule RheinMain, University of Applied Sciences, Fachbereich Sozialwesen – Wiesbaden
Prof. Dr. MarleenTemmermanBelgiumFormer Belgian senator and professor emeritus at Ghent University, director Center of Women and Child Health, Nairobi
Prof. Dr. JanDe MaeseneerBelgiumGP, former head of Department of GP Medicine and Primary Care at University Ghent
Marcvan RanstBelgiumVirologist
Prof. Dr. PetraDe SutterBelgiumDepartment of Reproductive Medicine UZ Ghent, Member of European Parliament
PatrickVankrunkelsvenBelgiumGP, former Member of Parliament
ReginaldMoreelsBelgiumFormer chairman, Doctors Without Borders
Prof. AllanKrasnikDenmarkUniversity of Copenhagen, Faculty of Health Sciences
RIKAVAN VAERENBERGHBELGIEHUISARTS
Emmaop de BekeBelgiehuisarts
GwendolynGoubinBelgieHuisarts
liesbetdullaertbelgiehuisarts
BrunoArtBelgieHuisarts
AnnemarieVrielerBelgieHuisarts
FrankDerriksBelgieKinderarts
EvelyneDhontBelgieKinderarts
AmélieRyckaertBelgieKNO arts
KimBekelaarBelgieNeuroloog
JannieVercruyssenBelgieOogarts
BartConixBelgieOrthopedisch chirurg
KatiaVan VaerenberghBelgiePediater
PatrickVan de VoordeBelgieProfessor Urgentiegeneeskunde
HildeVanherleBelgiepsychiater
DirkDe WachterBelgiePsychiater
KingeBerendsBelgiePsychiater in opleiding
carolineceysensBelgieradioloog
SalwaOthmanBelgiespoedarts
AdaBuyssensBelgieStudent arts
HildeLoggheBelgGynaecoloog
PhilippeRosiasBelgKinderarts
UxueGarmendiaBasque CountryDoctor
LilliMendelAustriaDr.
JanaSchumacherAustriaDr. Univ.
LisaWilhelmerAustriaGP
AgnesDe BoerAustraliëEmergency doctor
ManonHeldensAustraliëArts
IrinaJovanovicAustralieArts
ElsbethWitteAustralieHuisarts
ChristopherBailieAustraliaDoctor
MaartjeNijmanArubaArts
NicolineVan den BergAmsterdam UMC, NederlandArts-onderzoeker Cardiologie
IsabelleOttenAmsterdamJeugdarts
CobieGroenendijkAmsterdamPsychiater
IslamBasjirovThe NetherlandAnesthesioloog
TonBakkerNetherlandsElderly care physician
MadelinePikaarNederlandHuisarts
RichardSnelderNederlandHuisarts
JelenaSjatskigNederlandArts
LiselotteBoermanNederlandArts
NdidiObiharaNederlandArts
StefanieCerneusNederlandArts voor Verstandelijk Gehandicapten
AnneliesSmitNederlandHuisarts
RiaVan BodegomNederlandHuisarts
SuzanneVan De WerffNederlandHuisarts
SaraBruinsNederlandPsychiater
DavidNellensteijnCuracaoTraumachirurg
annickdejaegerbelgiëKinderarts
WillemStaelsBelgiëKinderarts
MyriamVan WinckelBelgiëKinderarts Universitair Ziekenhuis Gent
Gert-JanVanakenBelgiëKinder-en Jeugdpsychiater in opleiding
GondeWaterschootBelgiëmaster student geneeskunde
JulieHeydeBelgiëMasterstudent geneeskunde
LotharHauthBelgiëNeuroloog
EllenVanhieBelgiëPediater in opleiding
BiekeVan de WieleBelgiëPsychiater
FienLuwaertBelgiëStudent Geneeskunde
CatoDambreBelgiëstudent geneeskunde
StefanieKrausch-HofmannBelgiëTandarts
AnnickGoetschalckxBelgiëVroedvrouw/praktijkassistente huisarts
JacoWarnaertsBelgiêarts
VeerlePiesssensBelgiêHuisarts
EvelineClaesBelgieAnesthesist
BenoitNussbaumBelgieAnesthésiste
liesbethveelaertbelgiearts
NeleEveraertBelgieArts
LeenWackenierBelgieArts
ConnyMeeussenBelgieArts
ElisabethVander sticheleBelgieArts
MatthijsJagerBelgieArts
GeraldineLensBelgieArts
FloortjeKrechtingBelgieArts
DavidVan schaikBelgieArts
GrietVandenbergheBelgieArts
henride ridderbelgiearts
SebDe KeersmaeckerBelgieArts
AmélieDendoovenBelgieArts (klinisch patholoog)
RaoulGermanoBelgiearts-onderzoeker
CharlotteHeyseBelgieDoctor
ingridinionbelgiegynaecoloog
marionvalkenburgbelgiegynaecoloog
RudiCampoBelgieGynaecoloog
MariaAuzinBelgieGynaecoloog
LynnVan ReetBelgieHuisarts
IneVanden BusscheBelgieHuisarts
EvelienDecreBelgieHuisarts
RadiaLakraouiBelgieHuisarts
hildede witbelgiehuisarts
LotteRemmenBelgieHuisarts
PeterBalliereBelgieHuisarts
LauraTimmermanBelgieHuisarts
CharaGeertsBelgieHuisarts
AminaHolailBelgiehuisarts
kristofclaeysbelgiehuisarts
dirkanseeuwbelgiehuisarts
MarliesTorfsBelgieHuisarts
LindaPatoorBelgieHuisarts
LeoVan den BosscheBelgiëHuisarts
MarnixSchaubroeckBelgiëHuisarts
Marinade RegtBelgiëhuisarts
BarbaraMinneBelgiëHuisarts
FrederikPonetBelgiëHuisarts
LiesbethCromphoutBelgiëHuisarts
EvyGernaeyBelgiëHuisarts
DorienNulensBelgiëHuisarts
LauraNeirinckBelgiëHuisarts
ValérieDe RoreBelgiëHuisarts
AdaMaesBelgiëHuisarts
WoutMinneBelgiëHuisarts
HannaKeversBelgiëhuisarts
GertVan OoteghemBelgiëHuisarts
AnneliesHostensBelgiëHuisarts
LiesRoggheBelgiëhuisarts
BiePennewaertBelgiëHuisarts
NupurAckermansBelgiëHuisarts
katrienvan proeyenbelgiëhuisarts
ArneDambreBelgiëhuisarts
ElsVan HeckeBelgiëHuisarts
EvaBraetBelgiëHuisarts
PaulVan RoyenBelgiëHuisarts
LiesbethMathijsBelgiëhuisarts
CharlotteUvinBelgiëHuisarts
CharlotteUvinBelgiëHuisarts
WinfriedHubaBelgiëhuisarts
EvaVerberckmoesBelgiëHuisarts
SimonViaeneBelgiëHuisarts
NoorVan RielBelgiëhuisarts
AlexanderClaeys BouuaertBelgiëHuisarts
AlexiaVandenbrouckeBelgiëhuisarts
LeenDenteneerBelgiëHuisarts
ReinildeSeuntjensBelgiëhuisarts
AnneliesPeetersBelgiëhuisarts
HugoD'aesBelgiëhuisarts
ThomasVan IsterdaelBelgiëHuisarts
DubusCamilleBelgiëHuisarts
JohanD'HollanderBelgiëHuisarts
EvelienBernaersBelgiëhuisarts
HanneLavensBelgiëhuisarts
LeenDe WitBelgiëhuisarts
BernardVerkinderenBelgiëhuisarts
EvaMartensBelgiëHuisarts
MarkViaeneBelgiëHuisarts
LucieBlondéBelgiëhuisarts en tropenarts
JellindeVandezandeBelgiëHuisarts in opleiding
EvaDe VisBelgiëHuisarts in opleiding
MarnixSchaubroeckBelgiëhuisarts, gepensioneerd
AnoukGovartsBelgiëHuisarts-in-opleiding
KatrienDuquetBelgiëHuisarts/MSF
RosalindVerheijeBelgiëKinderarts
CelinePercevalBelgiëKinderarts
LeviHosteBelgiëKinderarts
JulieVan WoenselBelgiëLongarts
ManonVanbellinghenBelgiëMedical student
PeterVervoortBelgiëPsychiater
KarolienIevenBelgiëPsychiater
MarleenGitsBelgiëPsychiatrische verpleegkundige
IngeRoggenBelgiëSpoedarts
SarahHesseinBelgiëStagiaire arts
SophieLeede deBelgiëStudent geneeskunde
MarjanVismanBelgiëUrgentie arts
MarjanTen Have-BergBelgiëverloskundige/ basisarts np
CharlieNysBelgiëArts
FouriekaReynekeBelgiëarts
SofieDe WitBelgiëArts
KrisMerckxBelgiëarts
First NameLast NameCountryJob
MaritTomNederlandDoktersassistente
JeroenNautaNederlandArts
JeroenNautaNederlandKinderarts
LisanneSnelNederlandPsycholoog
LauraHemanNederlandArts - gynaecoloog i.o.
NorahVan MelloNederlandGynaecoloog
MarijkeKingmaNederlandAIGT
SanneThioNederlandPsychiater
GerlachCerfontaineNederlandVoorzitter VvAA
Stevenvan de VijverNederlandhuisarts
EefjeBlankevoortNederlandTEST
KatarinaFrostredSverige/SwedenLäkare
GerlachCerfontaineNederlandVoorzitter VvAA
HaraldHeymanSwedenMD, Internal Medicin
MaryamaAmajjoutNederlandDoktersassistent
MaryamaAmajjoutNederlandDoktersassistent
LauraStekNederlandRadiomaker
LukasNelissenNederlandHuisarts
LisaElsenburgNederlandHulpverlener
Mattheade JongNederland.
LauraVerduijnNederlandProjectmanager
NienkeHuitengaNederlandStrateeg
Sannevan der KooijNederlandGynaecoloog
Elsvan DrielNLdocumentairemaker
Stevenvan der VijverNederlandHuisarts
NicoleSchrierNederlandArts verloskunde
MariëtteSmithuisNederlandHuisarts
MiriamBraakhekkeNederlandAIOS Gynaecologie
EfraimHartNederlandArts
Irenede VriesNederlandArts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, adviseur moeder- en kindzorg koninklijk instituut voor de tropen
Jorisvan der PostNlGynaecoloog
CharlotteDankersNederlandHuisarts
Sofievan TielNederlandSeh-arts
Evan DijkNederlandHuisarts
IngeCustersNetherlandsGynaecoloog
NaomiVinkNederlandGynaecoloog
WietskeKuipNederlandHuisarts
Priscillavan DulstNederlandHuisarts
MariekeVerhelst-LinssenNederlandArts
MariekeVerhelst-LinssenNederlandArts
KarieneBoltNederlandHuisarts
JoyceBrowneNederlandUniversitair docent
ArdaArducNederlandArts
Rebeccavan KalsbeekNederlandBasisarts
LisaMourik - de VriesNederlandArts
MarjokeHansenNederlandHuisarts
MarjokeHansenNederlandHuisarts
FrederiqueVan NieuwenhuijzeNederlandHuisarts
BramMulderNederlandHuisarts
maaiketimmersNederlandHuisarts
maaiketimmersNederlandHuisarts
TanjaVan GurpNederlandHuisarts
HeleenHellingaNederlandHuisarts
MaaikeTimmersNederlandHuisarts
AnnechienPrinsNederlandHuisarts
LydiaVerlareNederlandHuisarts
LydiaVerlareNederlandHuisarts
MarjoleinKokNederlandGynaecoloog
LucyKloostermanNederlandHuisarts
HeleenLammersNederlandHuisarts
MariaVan LeerdamNederlandArts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
MarianStevensNederlandHuisarts
elinesmetsnederlandhuisarts
IngaRehbeinNederlandHuisarts
IngaRehbeinNederlandHuisarts
MargoAdamsNederlandHuisarts
Thomasvan den AkkerNetherlandsMedical Doctor
Thomasvan den AkkerNederlandMedical Doctor
MerelBekkerNederlandHuisarts
MerelBekkerNederlandHuisarts
StijnPasveerNederlandArts
StijnPasveerNederlandArts
KimVan den BergNederlandAios gynaecologie
SusanTibbeNederlandHuisarts
SusanTibbeNederlandHuisarts
JoostBinnertsNederlandArts
AndreaSolnes MiltenburgNoorwegenArts Assistent GYN
MaartenDekkerNederlandHuisarts en AIGHT
MetteBeugelsdijkNederlandPsychiater
MetteBeugelsdijkNederlandPsychiater
Minoukvan SteijnNederlandArts
MarkHorsmeierNederlandArts
MaartenDekkerNederlandHuisarts en AIGHT
Larade RuiterNederlandArts
KlaartjeOlde LoohuisNederlandHuisarts
KlaartjeOlde LoohuisNederlandHuisarts
ArnoMaasNederlandArts
PeterStoopNederlandDierenarts
FleurGoorenNederlandArts
ArieVesteringNederlandJournalist
RoderickWitjasNederlandOperations specialist
OlgaKnavenNederlandArts
MaritLierNederlandAIOS gynaecologie
MarjanKruijerNederlandHuisarts / GP
BojanMajdandzicNederlandHuisarts
MaritLierNederlandArts
MarijkeStoopNederlandVerpleegkundige
CecileWautersNederlandHuisarts
AsraVesteringNederlandAnios Gynaecologie
Marliekede FouwNederlandtropenarts, gynaecoloog in opleiding
LisetteSmitNederlandVerpleegkundige
AnkeHeitkampNederlandGynaecoloog
CharlotteVan MegenNederlandHuisarts
ReneeVroegopNederlandKlinisch geriater i.o.
ReneeVroegopNederlandKlinisch geriater i.o.
RegienBiesmaNederlandPublic health specialist
anniechapmanenglanddoctor
MarijkeStoopNederlandVerpleegkundige
Janitavan der TempelNederlandHuisarts
MarleenPeek-VissersNederlandKinderarts
MarleenPeek-VissersNederlandKinderarts
KimVerschuerenNederlandArts
AdelineVeluNederlandGynaecoloog in opleiding
ValerieHarskampNederlandArts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
MJde JagerNederlandHuisarts
MJde JagerNederlandHuisarts
ValerieHarskampNederlandArts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
Ilsevan ManenNederlandPsychiater
MarijeBaanNederlandArts internationale gezondheid en tropengeneeskunde in opleiding
MarritKoolNederlandHuisarts (oud vrijwilliger medisch team moria)
MOostvogelsNederlandArts
HemenKadirNederlandHuisarts
NicoleSchrierNederlandArts verloskunde
CasIsfordinkNederlsndArts-onderzoeker
HemenKadirNederlandHuisarts
ArianPaulNederlandAnesthesioloog
JuultjeVan den BergNederlandHuisarts
Marliesten KloosterNederlandHuisarts
PaulaKaruzaNederlandArts
CarolienAbheidenNederlandArts
NicoleJornaNederlandVerpleegkundige
Angéliquede Weerd-MijnlieffNederlandOrthopedagoog
maaiketimmersNederlandHuisarts
SylviaObermannNederlandHuisarts io
EvaWiggelendamSpanjeTeam coordinator
StephanBontekoeNederlandArts
JoostWiggelendamNederlandArts
BillieDe HaasNederlandUniversitair docent
LivStigNederlandCommunicatie specialist
LivStigNederlandCommunicatie specialist
JentienVermeulenNederlandAIOS Psychiatrie
TonVonk NoordegraafNederlandHuisarts
NoralieSchonewilleNetherlandsMedical doctor
JosZwinkelsNederlandGynaecoloog in opleiding
QuirineHuijgenNederlandArts
EvaAndriessenNederlandArts
CorineBuntNederlandArts
SitsiToondersNederlandArts
LisanneStapNederlandHuisarts in opleiding
AnnaNoordervlietNederlandVerloskundige
NoorRijnbergNederlandArts
AnnaNoordervlietNederlandVerloskundige
AnneKrijtNederlandArts
QUirineHuijgenNEderlandHuisarts in opleiding
MarjoleinSantemaNederlandGynaecoloog in opleiding
AthanasiosKallianidisNederlandArts
GeertjeVan soestNederlandhuisarts
ChrisNanningaNederlandArts-assistent dermatologie
RobJansenNederlandGeneral Practitioner
SophiaKraaijNederlandHuisarts
Anne EvaLagewaardNederlandArts
ReneeToebesNederlandArts
AnVan ImmerseelBelgiëHuisarts
ReneeToebesNederlandArts
PaulineVahlNederlandArts in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
NicholasSemertzidisNederlandGynaecoloog i.o.
MarianneSandersNederlandVerloskundige
IreneDe GraafNederlandGynaecoloog
JolijnTrietschNederlandGynaecoloog io
IreneDe GraafNederlandGynaecoloog
OsamaHirzallaNederlandHuisarts
MarijHendriksNederlandHuisarts
JannekeBurggraaffNederlandHuisarts
Christelten BergeNEDERLANDSiciaal psychiatrisch verpleegkundige
SaskiaStoopNederlandSecretarieel medewerker
Bodilvan KlaarbergenNederlandHuisarts io
NielsJansenNederlandArts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding
MoniqueNobelenNederlandDocent vo
MaritTörnqvistNederlandIllustrator/schrijver
MohamedEl SayedNederlandArts
MonicaBergeNorwayN/a
MarliekeKleneNederlandHuisarts
EmmaKruithofNederlandBasisarts
Annevan der BreggenSierra LeoneTropenarts
Geertvan BrusselNederlandArts
AnneVan der BreggenNederlandTropenarts
HannaHazenbergNederlandArts internationale gezondheidzorg en tropengeneeskunde in opleiding
VanessaV kleefNederlandGeen
VanessaVkleefNederlandZelfstandig
LisaRosNederlandStudent
FloorBastiaansenNederlandHuisarts
EvaZeggerNlHuisarts
ErikPronkNederlandGgz
TonSchepNederlandGepensioneerd
HugoBakkerNederlandHuisarts
NathanBeijneveldNederlandAIGT i.o.
GonçaloCavacoPortugalMedical Student
SieuwkeHartmansNederlandArts
MartijnOudkerkNederlandArts-assistent SEH
LoesVegterNederlandArts
SOS Moria wordt ondersteund door Stichting Shower Power, Ben & Jerry’s en Stichting Bootvluchteling

Voor persvragen mail naar: info [@] sosmoria.eu