STEUN DE VLUCHTELINGEN!

#SOSMoria voert actie voor zorg, onderdak en onderwijs voor mensen op de vlucht.

In 2020 brachten de artsen Steven van de Vijver en Sanne van der Kooij een noodoproep uit voor mensen in vluchtelingenkampen aan de randen van Europa. Zij worden al veel te lang aan hun lot overgelaten. Dit is onacceptabel. Daarom voeren wij elk jaar campagne met vrijwilligers en professionals uit de zorg.

#SOSTerApel

Ruim twee jaar geleden voerden wij campagne voor de evacuatie van kamp Moria.
Nu worden we in het ‘gave Nederland’ geconfronteerd met een kopie van dit kamp. Het gevolg van meer dan tien jaar wanbeleid waarin de overheid kwetsbare groepen tegen elkaar opzet, en weigert om weerloze vluchtelingen te beschermen.
Wij roepen op tot een drastische koerswijziging van dit beleid en per onmiddellijk tot het regelen van basale voorzieningen en zorg voor vluchtelingen die gebruik maken van hun recht om in ons land asiel aan te vragen.

Lees hier onze brandbrief!

Lees hier het artikel ‘Weinig vertrouwen in basiszorg op noodlocaties asielzoekers’ in Medisch Contact

Voor concrete hulp aan de vluchtelingen in Ter Apel en informatie over demonstraties ‘Wij maken plek’ overal in Nederland: zie de website van MiGreat.

Wij hebben uw hulp nodig. Werk je in de zorg? Of wil je mensen op de vlucht helpen?
Meld je aan bij SOSMoria. Stuur een bericht naar info@sosmoria.eu

Laatste Nieuws

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Photos from Wake Amsterdam's post ... MeerMinder

10 maanden geleden

Wat kan jij doen?

Op dit moment steunen we de crowdfunding voor gezinshereniging van de moeder en zussen van Hamoud (Mohammed), één van de hoofdrolspelers uit de documentaire Shadow Game. Wil je helpen? Lees hier het hele verhaal over Hamoudi. Je vindt hier alle linkjes naar de film en de website van Shadow Game, en hoe je kunt doneren.

We zijn altijd op zoek naar versterking van ons team voor nieuwe acties! Heb je goeie, creatieve ideeen? Een groot netwerk? Organiseer je graag? Wil je meehelpen met handtekeningenacties? Of wil je één van de spokespersons zijn bij een actie? Je bent van harte welkom! Ons team bestaat uit enthousiaste artsen en creatieve mensen met een warm hart!

#SOSMoria #IkBeloof

Blijf op de hoogte via
onze social media

Eerdere campagnes

#ikbeloof: OPROEP TOT MEDEMENSELIJKHEID

MANIFEST

Wij – artsen – hebben een eed afgelegd, waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu. Mensen in medische nood kunnen rekenen op onze inzet; wat je ook gelooft, wie je ook liefhebt, waar je ook vandaan komt, welke kleur je huid ook heeft. 

Dat wij nu al jaren machteloos moeten toezien hoe mensen in vluchtelingenkampen in ons eigen, rijke Europa aan hun lot worden overgelaten, is in het licht van diezelfde eed onverteerbaar. We weten dat er elke dag mensen in extreme omstandigheden fysiek en mentaal beschadigd worden door onze bewuste verwaarlozing. 

Wij geloven dat veruit de meeste Nederlanders – net als wij – vinden dat dit onacceptabel is. Wij geloven dat ons land tot meer barmhartigheid en medemenselijkheid in staat is dan de Haagse debatten doen vermoeden. Maar wij zien ook dat veel Nederlanders zelf grote zorgen hebben. Over woonruimte. Over schulden. Over inkomen. Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt er te weinig van. En zo lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Kwetsbaren pakken tijdens deze Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af. Bijstandsgerechtigden ons geld. 

Wij geloven dat we beter zijn dan dát. Wij geloven dat de toeslagenaffaire, het groeiend aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en de GGZ, de kaalslag in de cultuursector en het wegkijken van de medemens op de vlucht allemaal uitwassen zijn van hetzelfde, kille beleid. En wij geloven dat het tijd is dat we met die kilheid afrekenen, en niet met elkáár. 

In maart vorig jaar deden wij een noodoproep: SOSMoria, maak een einde aan de humanitaire ramp op de Griekse eilanden. Het kabinet gaf geen gehoor. We vroegen samen met heel veel andere Nederlanders dan tenminste 500 alleenreizende minderjarigen op te nemen. Het kabinet zei nee. Na een verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria mochten honderd kwetsbaren komen  – die werden overigens afgetrokken van een ander ‘vluchtelingenquotum’ – onder wie 50 kinderen. Slechts twee van die kinderen zijn vijf maanden later in Nederland.

“Rot op naar je eigen land.” “Omvolking.” “Linkse hobby.” “Tuig.” “Normaal doen”. De taal die alle dagen resoneert, vervreemdt ons van elkaar. We denken misschien dat die woorden alleen ‘de ander’ treffen. Tot je zelf ineens ‘de ander’ bent. Wie ben je zelf als je niet omkijkt naar ‘de ander’? Ons lot is aan elkaar verbonden. Wie ‘de ander’ minder mens maakt, maakt zichzelf toch ook minder mens? 

We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Een moment waarop we de mogelijkheid hebben om een andere richting in te slaan. Een moment waarop wij onze politici – of je nu PvdA, D66, CDA of VVD stemt – kunnen herinneren aan wie wij als samenleving willen zijn. Een moment om luidruchtig reclame te maken voor medemenselijkheid. Zorgen voor elkaar… Dat is in ons land toch geen links-rechts-discussie? 

Laten we elkaar beloven dat compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar, onze gedeelde basiswaarden zijn. En laten we onze politici oproepen die belofte met ons te doen.

Wat kan jij doen?

 • Stuur jouw partij of volksvertegenwoordiger een brief om basale mensenrechten zoals onderdak, onderwijs en gezondheidszorg voor vluchtelingen af te dwingen.
 • Vul één van deze kieswijzers in om te bepalen welke partij jouw waarden het best vertegenwoordigt.
 • Deel één van onze berichten of maak zelf een bericht met onze toolbox.
 • Vraag je familie, vrienden, buren en collega’s om hetzelfde te doen.
 • Doe mee met onze actiedag op 16 maart. Deel een foto van jezelf met de tekst #ikbeloof op een A4.
 • Ga stemmen op 17 maart!

#ikbeloof #SOSMoria

Op 17 maart 2021 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Na een jaar van actievoeren is er niets veranderd in de situatie van de vluchtelingen langs de randen van Europa. Hun leefomstandigheden zijn slechter en hun perspectief uitzichtlozer dan ooit tevoren. SOSMoria start de actie #Ikbeloof: we vragen politici een belofte te doen om op te komen voor mensen op de vlucht. Aan de kiezers vragen we om politici brieven te sturen en hen hierop aan te spreken.
De actie start met de publicatie van het manifest in NRC.

Wat beloven de politieke partijen?

Ondanks de humanitaire ramp die zich momenteel voordoet aan de buitengrenzen van Europa, blijft het asiel- en migratiebeleid een beperkt punt op de politieke agenda. In het politieke debat wordt verscholen achter bureaucratische problemen waardoor er voorbijgegaan wordt aan de inhoud en weinig gedacht wordt in creatieve oplossingen.

Wil je méér weten over de standpunten van de politieke partijen? In dit overzicht hebben wij voor je uitgezocht wat de ideeën zijn van partijen die momenteel 4 of meer zetels in de Tweede Kamer hebben. Daarnaast hebben wij de sympathieke nieuwkomer Volt in het overzicht meegenomen.

Als onderdeel van de campagne #ikbeloof, kun je dit meenemen bij het bepalen van je stem op 17 maart. Als artsen beloven wij medische zorg aan ieder individu, als mens beloven wij humaniteit aan elkaar, en wat beloven de politici ons?

Als gevolg van de oorlog in Syrië was er in 2015 een plotselinge toename van de vluchtelingenstroom naar Europa die destijds als een crisis werd bestempeld.
In 2020 was er door de pandemie opnieuw kort aandacht voor de humanitaire crisis die zich afspeelt in de vluchtelingenkampen. Mensen worden er bewust verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Er is beperkt voedsel van slechte kwaliteit, de kampen zijn gesloten, het ontbreekt vaak aan elektriciteit en de kampen zijn niet bestand tegen slechte weersomstandigheden. Sanitaire voorzieningen schieten tekort en gezondheid is vrijwel niet te waarborgen. Griekenland riep Europese landen op om per direct te helpen met de opvang van kwetsbare, alleenreizende minderjarigen. Een kamermeerderheid zei nee. Nu geven zowel D66 als Christenunie en PvdA in hun programma aan voorstander te zijn van het direct opnemen van 500 kinderen uit deze inhumane situatie. D66 en Christenunie willen in de toekomst 5000 vluchtelingen per jaar opnemen waar dit er momenteel 2000 zijn. SP, PvdD, Volt, Groenlinks en PvdA willen vooral meer geld bestemmen voor noodhulp en zij willen de situatie in de vluchtelingenkampen verbeteren. Groenlinks benadrukt hierbij de behoefte aan duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg.

Mensen die vluchten doen dit veelal wegens onveiligheid in hun eigen land. De route om te vluchten is een risico op zichzelf. Mensensmokkelaars vragen de hoofdprijs en stoppen vervolgens veel te veel mensen in gammele bootjes op de Middellandse zee, waardoor mensen verdrinken. Er zijn verschillende ideeën om veilige migratie te bewerkstelligen. Eén daarvan is het verminderen van de gevaarlijke scenario’s op de Middellandse Zee. Groenlinks geeft daarbij aan voorlichting te willen geven in de landen zelf en mensensmokkelaars aan te pakken. Bovendien zouden zij de mogelijkheid van humanitaire visa bij diplomatieke posten willen onderzoeken om irreguliere migratie te verminderen. D66 en de PvdD benadrukken dat zij willen dat organisaties die mensen redden op zee niet gestraft mogen worden én dat zij niet belemmerd mogen worden om vluchtelingen op veilige plekken te brengen om asiel aan te vragen. Ook is de PvdD van mening dat Europa moet stoppen met het trainen en financieren van de Libische kustwacht die wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen.

De meeste partijen vinden dat oorlogsvluchtelingen welkom zouden moeten zijn in Nederland, en willen hierbij extra mogelijkheden voor kwetsbare mensen zoals LHBTI, bekeerlingen en kinderen. Uitzonderingen hierop vormen de PVV en de VVD. Volgens de PVV moet er een einde komen aan het vluchtelingenverdrag, zij pleiten voor een volledige asielstop en zouden alle asielzoekerscentra willen sluiten. De SP, PvdD, Volt, PvdA en Groenlinks willen kleinschaligere asielzoekerscentra in Nederland. De Christenunie wil asielzoekerscentra sluiten en lokale opvang in Nederland faciliteren. Zij willen samen met D66 en CDA de asielprocedure versnellen en integratie verbeteren. D66, Christenunie en PvdD geven aan meer zorg te willen voor ongedocumenteerden in ons land.

Veel partijen spreken uit zich hard te willen maken voor één humaner Europees beleid. D66 en Christenunie willen aanmeldcentra voor asiel langs de Europese grens. Een einde aan migratiedeals zoals de EU-Turkije deal en focus op mensenrechten wordt expliciet benoemd door Christenunie, PvdD, Volt en D66. Zij stellen een evenredige verdeelsleutel over de Europese landen voor, waarbij Groenlinks pleit voor het nemen van het voortouw en niet eerst andere landen af te wachten. Zij zouden een migratiecoalitie willen vormen met welwillende Europese landen. Het CDA vindt dat er strengere controles aan de Europese buitengrenzen moeten komen en een stevig Europees terugkeerbeleid met harde maatregelen voor landen die hier niet aan meewerken en een beloningssysteem voor landen die dit wel doen.

Alle partijen zijn van mening dat opvang van vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio zelf plaats moet vinden. De realiteit is dat 80 tot 90% van de vluchtelingen in buurlanden wordt opgevangen. De PVV is desondanks van mening dat dit percentage nog te laag is. Alle overige partijen zouden meer geld beschikbaar willen stellen voor deze opvang. Met uitzondering van VVD en CDA willen alle partijen het terugkeerbeleid zorgvuldiger maken om te voorkomen dat mensen terug worden gestuurd naar een onveilig gebied. Bovendien moet het kinderpardon worden verruimd zodat gewortelde kinderen niet zomaar worden teruggestuurd. CDA is voor een strenger terugkeerbeleid. D66, Groenlinks, Christenunie, SP, PvdD en Volt geven aan de oorzaken voor het vluchten aan te willen pakken door onder andere te kijken naar hoe de economie en klimaatverandering invloed hebben op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s.


PVVVVD CDAD66CUPvdAVOLTGLPvdDSPBIJ1
Noodhulp
Einde aan inhumane vluchtelingenkampenvvvvvvvv
Meer geld naar noodhulp vluchtelingenxvvvvv
Veilige migratie
Verminderen gevaarlijke scenario’s op zee  (geen pushbacks; reddingsoperaties niet strafbaar stellen)xxvvvv
Aanpakken mensensmokkelaars, veiligere migratieroutes, voorlichting gevenvvvv
Asielzoekers welkom
Betere opvang in Nederland (centra; procedures)xxvvvvvvvvv
Focus op kwetsbare vluchtelingen/kinderenxxvvvvvv
Verbeteren integratiexxvvvvvvvvv
Zorg voor ongedocumenteerdenxxvvvvv
Europees beleid
Alternatieve vormen voor asielaanvraag voor Europese landenxxvvvv
Humaner gemeenschappelijk Europees asielbeleidxxxvvvvvvvv
Opvang in de regio
Geld voor opvang in de regioxxvvvvvvvv
Aanpakken/onderzoeken oorzaken voor vluchtenvvvvvvv
Humaner terugkeerbeleid xxxvvvvvv

Terwijl de door SOS Moria geëiste evacuatie van de Griekse vluchtelingenkampen nog steeds niet plaatsvond, verzocht Griekenland aan de Europese lidstaten om hulp te bieden bij de opvang van alleenstaande minderjarigen.

In enkele tientallen gemeentes die bereid waren deze kinderen op te vangen, organiseerde SOS Moria een protest, in samenwerking met de lokale politici.

Begin april, toen Nederland zich op het dieptepunt van de lockdown bevond, organiseerde SOS Moria een burgerprotest. Er was een lichtprotest op het Malieveld, dit was het eerste protest in Nederland wat in lockdowntijd plaatsvond. Tegelijkertijd werd geprotesteerd via tientallen abri’s in het hele land, en werden mensen opgeroepen vanuit hun huis mee te doen aan een SOS-lichtprotest.

Noodoproep

Voorjaar 2020 brak de corona pandemie uit. Op de Griekse eilanden zaten tienduizenden mensen opgesloten in vluchtelingenkampen, terwijl vrijwel alle hulpverleners de eilanden moesten verlaten. Op dat moment kwamen de artsen Sanne van der Kooij en Steven van de Vijver in actie: zij deden een noodoproep aan overheden en de EU om de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen. In heel Europa kregen zij steun van andere artsen en burgers.

Oproep van Europese artsen: breng vluchtelingen Griekse eilanden in veiligheid.

Wij, artsen van Nederland/Europa, roepen de leiders van onze overheden en de Europese Unie op om de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen.

De afgelopen jaren zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden overbevolkt geraakt. De corona epidemie die in de kampen dreigt aan te komen zal catastrofale gevolgen hebben voor de vluchtelingen, ook voor de Griekse inwoners en de rest van onze Europese samenleving.

Het is een illusie dat een corona uitbraak in deze kampen zou kunnen worden gecontroleerd. In de kampen wonen in totaal 40.000 mensen op een paar vierkante kilometer. Er is nog slechts een handjevol artsen aanwezig. De vele kinderen en volwassenen worden ook nu al geteisterd door fysieke en mentale trauma’s.

Als Europa nu wegkijkt kan deze situatie ontaarden in een medische ramp, en die kan een fatale uitwerking hebben op de normen en waarden van de gezondheidszorg van Europa.

Hiertegen moeten we de vluchtelingen, de Griekse bevolking die al jarenlang klem zit, en onze gehele Europese bevolking beschermen.

Wij artsen hebben een eed afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu ongeacht persoon en afkomst. Als Europese dokters zijn we verplicht om er alles aan te doen deze medische catastrofe te voorkomen.

De leiders van de Europese Unie hebben vier jaar geleden ook een belofte gedaan: elk land zou een vastgesteld aantal vluchtelingen opnemen vanuit Griekenland en Turkije. Geen enkel EU-land is deze afspraak nagekomen. Om de vluchtelingen naar kampen op het Griekse vasteland te verhuizen is niet genoeg; ook deze kampen zitten overvol.

Wij roepen alle leiders van de EU op om de afspraak, die in 2016 gemaakt is, na te komen en vluchtelingen volgens de eerder gemaakte afspraken op te nemen in hun land om deze medische ramp op Europese grondgebied te voorkomen.

Is getekend door initiatiefnemers

Sanne van der Kooij, gynaecoloog
& Steven van de Vijver, huisarts

Ook gesteund door

 • Prof Dr. Gerlach Cerfontaine – Voorzitter VvAA
 • Marcel Levi – University College London Hospitals
 • Prof Dr. Louise J. Gunning-Schepers – Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam, Kroonlid SER, Chair Schiphol Group
 • Prof Dr. Hans Romijn, voorzitter RvB AUMC
 • Prof Dr. Ivan Wolffers – Emeritus Hoogleraar Amsterdam UMC -Vrije Universiteit van Amsterdam, schrijver
 • Prof Dr. Maria van den Muijsenbergh – Hoogleraar Radboud UMC en Pharos
 • Emma Bruns, chirurg en publicist
 • Prof Dr. Maurice vd Bosch, voorzitter RvB OLVG
 • Prof Dr. Peter van der Voort, hoogleraar UMCG en Eerste Kamerlid D66
 • Prof Dr. Charles Agyemang, hoogleraar AUM
 • Prof Dr. Henry Ascher – Hoogleraar Universiteit van Gothenburg, Zweden

Onze Supporters

Over de initiatiefnemers

Gynaecoloog Sanne van de Kooij en huisarts Steven van de Vijver luidden in het voorjaar van 2020 de noodklok. Naast hun reguliere werk als artsen in Nederland, werkten Sanne en Steven als arts in kamp Moria op Lesbos. Wat ze daar aantroffen beschreven ze in Trouw en NRC.
De situatie in kamp Moria en de andere vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden is al onhoudbaar; de dreigende corona-uitbraak zal leiden tot een regelrechte ramp.
Tal van artsen, zorgverleners en bezorgde burgers uit Nederland en Europa schaarden zich achter deze noodoproep en vroegen de Europese leiders onmiddellijk in te grijpen.

‘IK BELOOF
ALLES TE DOEN

OM MENSENLEVENS
TE REDDEN’