Wake voor een eerlijke opvang

Datum/Tijd
Date(s) - 19 mei 2022
18:00 - 19:00

Categorieën


Aanstaande donderdag 19 mei staan we voor de veertiende keer voor het Stadhuis Amsterdam (Amstelzijde).
We doen dat om te laten zien dat er draagvlak is voor een humaan asielbeleid.

Nu en dan hebben we bijeenkomsten waar minder mensen dan anders op afkomen. We vragen ons wel eens af wat we kunnen doen om het animo te verhogen en houden ons – als steeds – aanbevolen voor suggesties.

Vorige maand was het thema het grote verschil in gastvrijheid tussen Oekraïense en niet-Europese vluchtelingen. We hadden vier geweldige sprekers onder wie twee niet-Europese vluchtelingen. Het is begrijpelijk en had misschien ook met de vakantie te maken, maar we vonden het jammer voor hen dat er drie maal zo weinig deelnemers waren als een maand eerder toen Oekraïne centraal stond.

Wij blijven hopen dat we verschil kunnen maken als we met een groeiende groep mensen volhouden om iedere maand opnieuw solidariteit met vluchtelingen te laten zien. Als een olievlek die zich uitbreidt, binnen Amsterdam maar ook naar andere steden, waar ook kleine initiatieven ontstaan. We hebben jullie daarbij nodig! Niet één keer om te komen kijken, maar iedere maand om impact te maken, om een positieve, stelselmatige verandering te realiseren. Dus: kom, als je even kan.

Wake voor een eerlijke opvang

In de nacht van 10 op 11 mei zijn tientallen mensen die bescherming kwamen zoeken in Nederland na een ellendige reis in Ter Apel terechtgekomen waar ze buiten het hek de koude nacht moesten doorbrengen, onder een deken. Zo ver kwam het gelukkig niet; men sliep uiteindelijk op stoelen in wachtruimtes van het opvangcentrum. We zijn ons al heel lang bewust van de situatie in Ter Apel, er wordt al jaren gewaarschuwd voor het ontbreken van opvang door verschillende partijen, zoals het Rode Kruis, het COA, de VN en onlangs de kinderombudsman. Dit jarenlange gebrek aan actie om voor voldoende eerste opvang te zorgen lijkt op bewust beleid van de centrale overheid.

Deze nacht in mei, en al eerder in augustus toen Afghanen na de val van Kabul in ons land aankwamen, laat het schrille contrast zien tussen de opvang van Oekraïners die wegvluchten van oorlog en andere mensen die wegvluchten van oorlog. De eerste groep wordt, zoals het hoort, humaan opgevangen in tijdelijk ingerichte grote hallen, bij mensen thuis, zelfs in één van de kastelen van de koning. De behandeling van de andere groep werd onlangs als volgt verwoord door de woordvoerder van het COA, nadat gevluchte mensen een wachtkamer aangeboden kregen: ‘Nu hebben ze tenminste een dak boven hun hoofd’. Het blijkt steeds maar weer dat Nederland deze inhumane vorm van bescherming goed genoeg vindt. Solidariteit of empathie spelen nauwelijks een rol.

Onze houding is anders. Een gelijke opvang voor alle gevluchte mensen zou vanzelfsprekend moeten zijn, en nu dat niet zo is moeten we zorgen dat dit alsnog wordt gerealiseerd. We willen graag begrijpen waar de selectieve behandelingen van gevluchte mensen vandaan komt en hoe dit kan veranderen. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat hulp voor Oekraïners blijvend nodig is.

Programma

Sprekers

Geert Mak – geschiedschrijver en Europa-kenner
Celeste Morton – Dutch Civilian Action, over hulp aan Oekraïners
Christie de Wit – Musicus en activiste

Muziek

‘Zangers voor Vrede’, met live zang en muziek

Moderator

Caroline Siebbeles